Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Kraft Estate Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, NIP:5252849482.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na podstawie niniejszej Polityka prywatności prosimy skontaktować się z Administratorem:

– drogą elektroniczną na adres email: kontakt@kraftestate.pl
– telefonicznie: (+48) 660 360 093
– pisemnie na adres: Kraft Estate Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, NIP: 5252849482

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jeśli zostaną nam udostępnione.
Są to dane które podali Państwo w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej.

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej
lub zapisania się na Newsletter.

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityka prywatności w celu:

 • kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego zawartego na naszej witrynie, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.
 • przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.
 • przesyłania Państwu zamówionego Newslettera – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług Państwa interesujących,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO),

Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty powiązane z Kraft Estate Sp. z o.o.
 • podmioty świadczące usługi:
  – księgowe
  – obsługi telefonicznej i elektronicznej
  – marketingowe
  – windykacyjne
  – hostingowe i informatyczne
 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • kontaktu z Państwem w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie skorzystania z naszych usług
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • marketingu bezpośredniego usług – do mementu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycowania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • badanie preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo:

 • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania. W przypadku braku podania numeru telefonu lub adres poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.

Polityka cookies

Strona www.kraftestate.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach, szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie:

Korzystając ze strony www.poznan.kraftestate.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.